Inštrukcie pre autorov

Zborník príspevkov:

Abstrakty prác a e-postrov v rozsahu 1 až 2 strany (v slovenčine, češtine alebo angličtine) budú publikované v Zborníku abstraktov a budú k dispozícii na dátovom médiu.
Abstrakty prác prejdú pred zaradením do programu interným recenzným konaním.
Pri tvorbe príspevku sa riaďte predpísaným formátom uvedeným vo vzore.

Text abstraktu je potrebné elektronicky odoslať na sekretariát konferencie do 4. apríla 2016.

Prednášky:

Prednášku možno prezentovať vo formáte verzie MS PowerPoint v trvaní:
 • pozvaná prednáška - 30 minút
 • prednáška - 15 minút
 • jazyk prezentácie: slovenčina/čeština/angličtina; odporúčame premietať prezentácie v angličtine

  Poster:

  Postery budú vystavené na paneloch. Pre správnu prezentáciu posterov dodržte nasledovné pravidlá:
 • maximálne rozmery postera: 125 cm (výška) x 95 cm (šírka)
 • musia byť čitateľné zo vzdialenosti 1,5 m
 • materiál (lepidlo a špendlíky) na pripevnenie postera budú na požiadanie k dispozícii

  Prezentácia posterov:

 • počas posterovej sekcie prezentujúci autor bude prítomný pri posteri
 • postery budú prezentované i v elektronickej forme na dotykovej LCD obrazovke počas dvoch dní, čím sa zlepší možnosť informovať širokú odbornú verejnosť o výsledkoch Vašej práce

  Postery zasielajte vo formáte PPT na adresu roman.polacek@stuba.sk.
  Keďže je potrebný istý čas na spracovanie e-prezentácie, ppt-súbory pošlite na uvedenú adresu do 26. apríla 2016.

  Autorské práva Vašich prezentácii sú plne zaručené ako členmi výboru konferencie, tak aj firmou prevádzkujúcou e-postery.

  Súťaž o najlepšiu posterovú prezentáciu:

 • všetky prihlásené postery budú zaradené do súťaže o najlepšiu posterovú prezentáciu a na základe dosiahnutého hodnotenia budú najlepšie práce ocenené vecnými cenami
 • vyhlásenie výsledkov a udelenie ocenení sa uskutoční počas spoločenského večera