SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD., ACP2016
Ústav analytickej chémie FCHPT STU
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel.: +421 915 396 928
Tel/Fax: sekretariát Ústavu analytickej chémie FCHPT STU:
             +421 2 59325 590
e-mail: svetlana.hrouzkova@stuba.sk