Zoznam prednášateľov na ACP 2016:

Adam Vojtech, MU, Brno
Arrebola Francisco Javier, Univ. Almeria, Spain
Barek Jiří, PrF UK, Praha
Bazeľ Yaroslav, PrF UPJŠ, Košice
Bolf Andrej, KEÚ PZ MV SR, Bratislava
Borošová Daniela, RÚVZ, Banská Bystrica
Frančiaková Eva, ÚKSÚP, Bratislava
Hutta Milan, PrF UK, Bratislava
Garaj Ján, FCHPT STU, Bratislava
Kromka Miroslav, SNAS, Bratislava
Opekar František , PrF UK, Praha
Polovka Martin, VÚP, Bratislava
Švec František, Berkeley Lab, USA