REGISTRÁCIA

Na registráciu účasti, odborného príspevku použite Registračný list, ktorý elektronicky odošlite na adresu sekretariátu konferencie: svetlana.hrouzkova@stuba.sk.

 • účastnícky poplatok                             160 €
 • interní doktorandi                                130 €
 • e-poster bez účasti na konferencii           80 €
 • kurz Súčasné trendy v extrakcii vzoriek   35 €

 • Konferenčný poplatok zahŕňa vstup na všetky akcie odborného programu, zverejnenie abstraktov (prednáška, poster; prednáška a poster), konferenčné materiály, 3 obedy (4. - 6. mája 2016), občerstvenie počas prestávok.
  Spoločenské podujatia podporujú vystavujúce firmy. Vstup na uvítací raut a spoločenský večer je pre registrovaných účastníkov.

  Platbu je potrebné poukázať najneskôr do 18. apríla 2016 na účet:

  Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
  Adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovensko
  Majiteľ účtu: Slovenská chemická spoločnosť, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
  IBAN: SK22 0200 0000 0017 0063 9053
  SWIFT/BIC: SUBASKBX
  DIČ:: SK2020801563
  Slovenská chemická spoločnosť nie je platcom DPH
  Variabilný symbol: 52016
  Do poznámky, prosím, uviesť meno účastníka konferencie.

  Po zaplatení konferenčného poplatku (do 18. 4. 2016) pošlite na adresu sekretariátu konferencie avízo o úhrade konferenčných poplatkov do 18. apríla 2016.

  Storno konferenčného poplatku nemožno vykonať po 18. 4. 2016.