TERMÍNY

  • registrácia účasti, odborného príspevku
        (e-mailom/faxom)                                 do   4. 4. 2016

  • zaslanie textu abstraktu do zborníka
        (elektronicky)                                       do   4. 4. 2016

  • úhrada poplatkov                                  do 18. 4. 2016

  • zaslanie avíza o platbe                           do 18. 4. 2016

  • príchod účastníkov a registrácia              od   3. 5. 2016