Pedagogika

Na Ústave analytickej chémie sa v súčasnosti zúčastňujú na pedagogickom procese 2 profesori, 8 docentov, 4 odborní asistenti, 5 vedecko-výskumní pracovníci a 9 doktorandov.

Ústav poskytuje dvojstupňové úplné vysokoškolské vzdelanie v oblasti analytickej chémie:
- bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené titulom Bakalár (Bc.),
- inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium a trvá ďalšie dva roky, absolvent dosiahne titul Inžinier (Ing.).

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia najlepší absolventi môžu pokračovať v štvorročnom doktorandskom štúdiu.

Študenti, ktorí majú záujem už počas prvých rokov štúdia pracovať na Ústave analytickej chémie, majú možnosť:
- zapojiť sa do výskumu v ľubovoľnom vybranom laboratóriu ústavu v rámci študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ),
- vybrať si zo širokej ponuky bakalárskych projektov.