Študentský servis


Prehľad predmetov a rozvrh  - školský rok 2013/2014

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia pre špecializáciu Analytická chémia

Rozvrh hodín pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia, zimný semester

Rozvrh hodín pre 1. a 2. ročník inžinierskeho štúdia, zimný semester
špecializácia Analytická chémia

Rozvrh hodín pre 1. a 2. ročník inžinierskeho štúdia, letný semester
špecializácia Analytická chémia