Prehľad predmetov

Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia pre odbory:

Chemickotechnologický (Prof. Ing. Martin Bajus, DrSc.)

Chemickotechnologický

Potravinársko-biochemický (Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.)

Potravinársko-biochemický

Prehľad predmetov bakalárskeho štúdia zabezpečovaného katedrou:

Oddelenie analytickej chémie