Ľudia

Vedenie katedry

Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., vedúci oddelenia
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc., zástupca vedúceho oddelenia
Ing. Alena Manová, CSc., tajomník oddelenia