Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.

Riaditeľ ústavu

Vedúci oddelenia

Pedagogický pracovník

tel.: (02)+421259325277, (02)59325 277

fax: (02)+421252926043

miestnosť: 580

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)