RNDr. Pavol Tarapčík, CSc.

Zástupca vedúceho oddelenia

Pedagogický pracovník

tel.: (02)+421259325311, (02)59325 311

fax: (02)+421252926043

miestnosť: 390

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)