Ing. Alena Manová, CSc.

Tajomník oddelenia

Pedagogický pracovník

tel.: (02)+421259325274, (02)59325 274, 736, 759

fax: (02)+421252926043

miestnosť: 577, 568, 569

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)