Telefónny zoznam

Triedenie podľa: 

  [PDF verzia (2003)]

 
Ústav analytickej chémie
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
Labuda Ján, Prof. Ing., DrSc. (riaditeľ ústavu)
 
Oddelenie analytickej chémie
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
Labuda Ján, Prof. Ing., DrSc. (vedúci oddelenia)
Tarapčík Pavol, RNDr., CSc. (zástupca vedúceho oddelenia)
Manová Alena, Ing., CSc. (tajomník oddelenia)
Pedagogickí pracovníci
Benická Eva, Doc. Ing., CSc. 270, 195 +421259325270 585, 567
Fax: +421252926043
Hercegová Andrea, Ing., Phd. 281, 316, 195 +421259325281 488, 396, 567
Fax: +421252926043
Hroboňová Katarína, Doc. Ing., PhD
Labuda Ján, Prof. Ing., DrSc. 277 +421259325277 580
Fax: +421252926043
Lehotay Jozef, Prof. Ing., DrSc. 302, 286 +421259325302 581, 494
Fax: +421252926043
Májek Pavel, Ing., CSc. 311, 313 +421259325311 390, 393
Fax: +421252926043
Manová Alena, Ing., CSc. 274, 736, 759 +421259325274 577, 568, 569
Fax: +421252926043
Sádecká Jana, Doc. Ing., PhD. 722, 733 +421259325722 496, 565
Fax: +421252926043
Tarapčík Pavol, RNDr., CSc. 311 +421259325311 390
Fax: +421252926043
Vrábel Viktor, Doc. Ing., PhD. 285 +421259325285 493
Fax: +421252926043
Špánik Ivan, Doc. Ing., PhD.
Vedeckovýskumní pracovníci
Beinrohr Ernest, Doc. Ing., CSc.
Bustin Dušan, Prof. Ing., DrSc. 275, 733 +421259325275 578, 564
Fax: +421252926043
Čacho František, Ing. 568
Gajdoš Viktor, RNDr., PhD.
Hrouzková Svetlana, Ing., PhD. 584
Fax: + 421 2 59325 590
Krupčík Ján, Prof. Ing., DrSc. 314, 196 +421259325314 394, 567
Fax: +421252926043
Matisová Eva, Prof. Ing., DrSc.
Rievaj Miroslav, Doc. RNDr., PhD. 315 395
Škubák Jaroslav, Dr. techn. Ing., PhD. 313, 735 393, 372
Švorc Ľubomír, Ing., PhD.
Technicko-hospodárski pracovníci
Benešová Marta 171, 734 +421259325171 477, 376
Fax: +421252926043
Chalupková Anna
Zajacová Ľubica (sekretariát oddelenia) 302 +421259325302 582
Fax: +421252926043
Doktorandi
Andraščíková Mária, Ing.
Beníková Katarína, Ing. 276, 171 579, 476, 477
Deáková Zuzana, Mgr. 389
Denderz Natalia, Mgr. 316 396
Gorovenko Roman, Mr.sc. 380
Hlavatá Lenka, Ing.
Jánošková Nikoleta, Mgr. 388
Kačeriaková Darina, Mgr. 388
Lauko Lukáš, Ing.
Markechová Diana, Ing.
Pažitná Alexandra, Ing. 388
Vyviurska Olga, Mr.sc. 388