Stretnutie absolventov CHTF SVŠT končiacich v ročníku 1983 a 1984

Stetnutia Absolventov sa zúčastnilo 169 registrovaných účastníkov odborného seminára a
111 ľudí z radov absolventov z rokov 1983 a 1984 (ale aj 1985) zaplatilo lístok na ples STU

6. 2 2009 - Konečne sa podarilo identifikovať všetky platby.
Úcastníkom seminára bude v priebehu februára 2009 zaslené pamätné CD. CD obsahuje adresár kontaktov a fotografie. Link na túto stránku môžete voľne odporúčasť aj spolužiakom, ktorí sa stretnutia nezúčastnili.

Fotodokumentácia

Fotografie z plesu STU nájdete na linku: Ples STU
Vybrané fotografie z odborného seminára nájdete TU.

Nové - dňa 14. 1 2009

Dosiaľ svoju účasť na stretnutí potvrdilo viac než 150 absolventov a 110 absolventov si zakúpilo lístky na ples.

Registrácia účastníkov bude prebiehať v novej budove FCHPT na Radlinského ulici č. 9 od 8 oo hod v miestnosti CH-14, spoločná časť stetnutia a odborný progam sa bude konať v miestnosti CH-16. Po obede bude rokovanie v sekciách podľa špecializácií na oddeleniach (katedrách) fakulty.

Pri registrácii sa v doobedňajších hodinách budú vydávať aj zaplatené lístky na ples STU. Registračný poplatok je možné zaplatiť aj priamo pri registrácii a dosiaľ je k dispozícii aj menší počet voľných lístkov na ples.

Absolventi, ktorí si zaplatili len lístok na ples STU si ho môžu po dohode vyzdvihnúť v pracovnej dobe u p. Onderovej (Nová budo FCHPT blok A 7. poschodie od výťahu na chodbe do ľava posledné dvere).

Lísktky sa budú vydávať aj od 18 do 19 oo hod pri vstupe (šatni INCHEBY) na 1. poschodí, vstup cez rampu zo strany Dunaja, orientácia oproti mostu SNP. (Návštevníci plesu by mali mať parkovanie zadarmo v Areáli Incheby).

Základné informácie

Stretnutie absolventov CHTF SVŠT z rokov 1983 a 1984 sa uskutoční 16. januára 2008 v Bratislave na FCHPT STU v Bratislave na Radlinského ulici č. 9. Stretnutie bude súčasťou odborného seminára "Stav a perspektívy chemického a potravinárskeho priemyslu na Slovensku". Pokračovať bude návštevou bývalých materských katedier a ukončí ho večer na plese STU v INCHEBE.
Predpokladané náklady na seminár sú:
pre absolventa CHTF SVŠT: 300.- Sk/ 10 Euro
a zahŕňajú organizačné náklady, občerstvenie a obed.
Cena vstupenky na ples je 1 000.- Sk (rovnako pre absolventa CHTF aj pre sprevádzajúcu osobu).

Vzhľadom obrovský počet potenciálnych účastníkov (zbiehanie 4-, 5-ročného a ďaľšieho 5-ročného špecializačného štúdia a na malý počet súčasných zistených adries absolventov našich ročníkov alebo iných kontaktov sa môže stať, že neoslovíme každého absolventa priamo. Preto sú elekronicky rozosielané materiály a informácie k dispozícii na tejto stránke. Zároveň sa tu budú nachádzať najaktuálnejšie informácie o programe a prihlásených účastníkoch. Veríme, že využijete aj túto možnosť, aby ste sa s nami skontaktovali. Prosíme Vás, aby ste oslovili čo najviac svojich kolegov, najmä z iných kúžkov, kde nie sú dostupné ani parciálne adresáre. Žial takých krúžkov je dosiaľ väčšina. Lepšie je, ak je niekto kontaktovaný viackrát než ani raz.

Rozosielané materiály


Organizačný výbor:

doc. Ing. Igor Bodík, PhD., igor.bodik@stuba.sk
dic. Ing. Mária Greifová, r. Valušová, PhD., maria.greifova@stuba.sk
doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., miroslav.hutnan@stuba.sk
doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD.,
doc. Ing. Milan Polakovič, PhD.,
Ing. Dušan Slugeň, PhD., dusan.slugen@stuba.sk