O katedre

Začiatok výučby špecialistov pre oblasť chemického spracovania dreva a výroby buničiny a papiera na Slovensku sa viaže k roku 1943, kedy bol založený na Odbore chemickotechnologického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave Ústav chemickej technológie dreva.V roku 1952 z Ústavu vznikla na Chemickej fakulte Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera. Vedúcim Ústavu chemickej technológie dreva, ako aj novovzniknutej katedry bol od roku 1943 po rok 1970 Prof. Ing. František Kozmál, DrSc. Existencia Katedry je spojená s významnými vedcami, v súčasnosti už zosnulými, ako boli profesori: Prof. Dr. Jiří Hostomský, Doc. Ing. Martin Košík, DrSc.
Vedúcimi katedry boli od roku 1970:


  • Prof. Ing. Anton Blažej, DrSc., (1970-1979)
  • Doc. Ing. Ľubomír Lapčík, Ph.D., (1980-1990)
  • Ing. Vlasta Lužáková, Ph.D. (1991-1994)
  • Doc. Ing. Pavel Krkoška, Ph.D. (1994-2001)
  • Od 15. marca 2001 je vedúcim katedry Doc. Ing. Svetozár Katuščák, Ph.D.

Po celú dobu trvania katedra vyvíjala učebný program v súlade s učebnými programami univerzít podobného zamerania vo svete a najmä v Európe. Pedagogická práca katedry je spojená s bohatou vedecko-výskumnou činnosťou. Katedra počas svojej existencie vychovala pre celulózo-papierenský a drevársky priemysel 632 absolventov (Ing.) a 63 doktorandov (Ph.D.). Mnohí z absolventov katedry zastávajú v súčasnosti významné pozície nielen v priemysle, ale aj v štátnej administratíve, vo vedeckých a výskumných inštitúciách, a v súčasnosti aj v súkromnom sektore.