Výsledky

Výsledky fotosúťaže „Forest ecosystem and its products“

 

Najprv trochu štatistiky:
Prvý ročník fotosúťaže máme úspešne za sebou a ja som rád, že získala pomerne veľký ohlas. O súťaž prejavilo záujem 94 súťažiacich študentov z 20 stredných a vysokých škôl. Najviac súťažných fotografií bolo zaslaných z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Do súťaže bolo prihlásených 247 diel, z toho najviac tvorili digitálne fotografie - 202, klasických fotografií bolo 40 a 5 súťažných príspevkov bolo zaslaných ako kreatívne návrhy propagačných návrhov pre oblasť ochrany lesa, prírody, biomateriálov a produktov z lesa a prírody.

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme za zaslanie súťažných fotografií. Väčšina z nich spĺňa aj náročné kritéria profesionálnej fotografie, čo dáva predpoklad k vašej úspešnej účasti v budúcich ročníkoch tejto súťaže, ktoré budeme odteraz organizovať pravidelne každý rok. Tému budúceho ročníka oznámime v priebehu júna 2006.

Aké boli najčastejšie chyby?

  • prevažná väčšina zúčastnených autorov neposlala elektronickú verziu svojich súťažných príspevkov
  • poniektorí poslali fotografie bez názvu
  • častokrát nám prišli fotografie bez spiatočnej adresy
  • niektoré e-mailové adresy na zaslaných kupónoch neboli správne napísané, alebo pravdivé, čiže s niektorými sme sa nemohli spojiť a informovať ich o dôležitých veciach týkajúcich sa fotosúťaže

Všetky tieto skutočnosti spôsobili, že vyhodnocovanie fotosúťaže trvalo trochu dlhšie, než sme si vopred naplánovali. Keďže to bol prvý ročník, snažili sme sa, aby sme nemuseli vyradiť ani jednu fotografiu zo súťaže. V budúcnosti však bude potrebné, aby každý autor venoval svojim zasielaným príspevkom väčšiu pozornosť a poslal všetky informácie presne tak, ako je napísané v propozíciach.

 

Výsledné poradie:
miesto
cena
meno
názov fotografie
náhľad
1.
20 000.-SK
Tamara Štabrilová Zlato v korune
2.
dig. fotoaparát
Zuzana Žabková Keď padali listy
3.
10 000.-SK
Martin Kmeť Jesenný opar pod Čachtickým hradom
4.
5 000.-SK
Michal Rybár Opalescencia
5.
1 000.-SK
Ľubka Lukačíková K oblohe pozdvihni pohľad
6.
1 000.-SK
Adam Mitro Začarovaný kruh lesa
7.
1 000.-SK
Anna Magočová Liahnutie duba
8.
1 000.-SK
Tomáš Renčík Veľký Rozsutec
9.
1 000.-SK
Anna Magočová Farebná fotosyntéza
10.
1 000.-SK
Michal Repka Jeseň na horách

 

Všetkým oceneným autorom GRATULUJEME a v krátkom čase sa s nimi spojíme, aby sme dohodli postup prevzatia ocenení.