Novinky katedry

 

Skryť novinky po expirácii «

Multimediálna učebnica z oblasti technológie výroby buničín

V rámci riešenia projektu financovaného agentúrou KEGA bola, pre študentov oddelenia chemickej technológie dreva, celulózy a papiera, pracovníkov výroby buničín a papiera a záujemcom z radov odbornej verejnosti, v roku 2011 vydaná multimediálna učebnica, formou  e-book s názvom “Technológia výroby buničín” (ISBN: 978-80-227-36) ako prvý diel z plánovanej série učebníc z oblasti chemického spracovania dreva a výroby papiera.  Autori predpokladajú jej pravidelnú aktualizáciu o novšie informácie z tejto oblasti.

            Učebné texty na DVD nosiči sú, na vyžiadanie, k dispozícii u zodpovedného riešiteľa projektu na ODCP FCHPT STU v Bratislave.

Zodp. riašiteľ: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.

Kontakt: milan.vrska@stuba.sk

               T: +421 2 59325 218

   Fax: +421 2 52493 198

19.12.2011 13:24 viac... doc. Ing. Milan Vrška, PhD.  

INFO pre študentov 1-3 ročníka

Milí študenti,
aj keď ste si zvolili iný študijný program,
máme pre Vás zaujímavú ponuku:

Zapojte sa formou projektov do výskumných programov Európskej Únie a Ministerstva školstva SR. Informácie: Ing. Katarína Vizárová, PhD. (vedúca ODCP)

INFORMÁCIE

- o Programe ochrany kultúrneho dedičstva, Katarina.Vizarova@stuba.sk

- o EÚ programe "Ochrana dreva", Radovan.Tino@stuba.sk,

Ing. Igor Šurina, PhD.

- o možnosti práce pre Národné Centrum Excelentnosti - Obnoviteľné zdroje energie (Biopalivá a Biorafinérie), Igor.Surina@stuba.sk

13.10.2009 18:44      

Oznam pre študentov 3. ročníka FCHPT

Ak ste sa ešte nerozhodli, alebo ste nezvolili správne, alebo ešte nemáte všetky skúšky z 2. a 3. ročníka, ponúkame Vám Vašu životnú šancu:
- možnosť trvalého zamestnania, - doktorantúra,
- zahraničné študijné pobyty, - účasť v Európskych projektoch.
Kontakt:
Igor.Surina@STUBA.SK

27.04.2009 20:46      

PRE NOVYCH ŠTUDENTOV

Môžete sa zapojiť do výskumu na najlepšej fakulte Slovenska. Účasť v EÚ programoch zaručená - študijné pobyty na najlepších EÚ univerzitách. Možnosť získania trvalého zamestnania. 
Kontakt: Igor.Surina@STUBA.sk

23.04.2009 20:04      

VOĽNÉ DOKTORANDSKÉ MIESTA

FCHPT STU a

Národné Centrum pre Výskum a Aplikácie Obnoviteľných Zdrojov Energie
ponúka 2 voľné miesta pre doktorandov.
Téma: Zdroje Energie z Biomasy
Nástup: September 2010

Kontakt: Igor.Surina@STUBA.sk

22.04.2009 17:32     súbor

Nové zaujímavé bakalárske projekty sú známe.Prihláste sa čím skôr!

Aj tento rok sme pre vás pripravili ponuku zaujímavých bakalárskych projektov. Neváhajte a prihláste sa na ne ešte dnes. Máme záujem o študentov zo všetkých oblastí, ktorí chcú na sebe pracovať. Podmienkou je iba váš záujem a ochota prísť porozprávať sa s nami. Nenašli ste medzi ponúkanými projektami presne to, čomu by ste sa chceli venovať? Nevadí. Povedzte nám o tom, čo by vás bavilo, alebo zaujímalo a určite nájdeme projekt, ktorý bude zodpovedať vašim aj naším predstavám. 

12.11.2008 14:25   R.Tiňo  

Máme nových bakalárov

Dnes v utorok 10.júla 2007 sa podarilo šiestim našim študentom obhájiť ich bakalárske projekty, absolvovať štátne záverečné skúšky a tým aj úspešne ukončiť ich bakalárske štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave. Gratulujeme Martine Botkovej, Andrei Hačkóovej, Martine Kišovej,  Lucii Kučerkovej, Ivane Savkaničovej a Monike Sklenářovej. Pre nahliadnutie do fotogalérie kliknite sem

10.07.2007 13:42   R.Tiňo  

Ďalších 9 študentov úspešne ukončilo štúdium

Ďalších 9 študentov sa v utorok 5.júna 2007 stalo po úspešnej obhajobe diplomových prác a úspešnom zvládnutí štátnych skúšok inžiniermi. Gratulujeme teda k titulu inžinierom Jurajovi Jurčovi, Andrei Geguššovej, Kataríne Petrilákovej, Silvii Holúbkovej, Lívii Beňovej, Radoslavovi Mikulášikovi, Jane Kazíkovej, Erike Novákovej, Michalovi Letkovi.

Pozrite si fotogalériu z osláv ich veľkého dňa a fotogalériu2 z obhajob diplomových prác a štátnic.

07.06.2007 13:56   R.Tiňo  

Opustila nás študentka a priateľka

Katarína majerčáková

Vo štvrtok 15.2.2007 nás náhle opustila v dôsledku tragickej dopravnej nehody vo veku 25 rokov naša milá študentka a priateľka Katka Majerčáková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Posledná rozlúčka sa bude konať v Dolnom Kubíne v utorok 20.februára 2007 o 14:30 hod.

18.02.2007 17:34   R.Tiňo  

Nové bakalárske projekty

Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera vypisuje nové bakalárske projekty na šk.rok 2006/2007. Podrobnosti všetkých projektov si prečítajte v priloženom súbore.

06.11.2006 09:24   Ing.R. Tiňo súbor

Jesenná katedrovica

V piatok 29.septembra 2006 sa na Železnej studničke v Bratislave uskutoční katedrovica nášho oddelenia. Všetci zamestnanci, študenti, absolventi a priatelia katedry sú na nej vrelo vítaní. Budeme variť, jesť, športovať, hrať a spievať.

29.09.2006 09:23   R.Tiňo  

Prednáška "Paper Science and Engineering at Western Michigan University"

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
ÚSTAV POLYMÉRNYCH MATERIÁLOV
Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera
a
Slovenská chemická spoločnosť
Odborná skupina „Drevo, celulóza, papier“

pozývajú všetkých členov akademickej obce ako aj ďalších záujemcov na pozvanú odbornú prednášku
"Paper Science and Engineering at Western Michigan University"
ktorú prednesie
Prof. John H. Cameron, P.E.
Department of Paper Engineering, Chemical Engineering, and Imaging
Western Michigan University

Prednáška sa uskutoční dňa 17. júla 2006 o 10.30 hod
v prednáškovej miestnosti ODCP,
Nová budova FCHPT STU, blok D, 4. poschodie.
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

10.07.2006 09:59   Ing.Radovan Tiňo súbor

Letná brigáda pre študentov

Na leto sme pripravili pre 100 študentov možnosť zúčastniť sa letnej platenej brigády v jednom z najväčších papierenských gigantov - podniku Mondi BP SCP Ružomberok. Pre viac informácií kontaktujte Ing.Štefana Šutého, PhD. e-mailom (stefan.suty[at]stuba.sk), alebo telefonicky 02/59325 211.

27.03.2006 12:46   Ing.Radovan Tiňo  

Vyhodnotenie fotosúťaže

Fotosúťaž "Jesenný les očami študenta" bola vyhodnotená a súťažné príspevky boli predstavené verejnosti formou výstavy, ktorá je v súčasnosti nainštalovaná vo vestibule novej budovy FChPT STU v Bratislave. Výstava potrvá do utorka 20.12.2005 do 15:00. Súťažné fotografie budú aj naďalej umiestnené v elektronickej fotogalérií.

19.12.2005 15:01   Ing.Radovan Tiňo stránka

Konkurz na asistentov administrátora web stránok KDCP

Študenti pozor!

Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera vypisuje konkurz na asistentov administrátora web stránok KDCP pre študentov 1.,2. a 3. ročníka. Úspešní uchádzači by mali mať prehľad a aspoň minimálne skúsenosti s internetovými technológiami (CMS, databázove systemy, statické a dynamické web stránky) a s tvorbou web stránok.

Konečný termín konkurzu je 18.januára 2006 , dovtedy je možné kedykoľvek (v pracovných dňoch) osobne sa prihlásiť na katedre u Ing.Radovana Tiňa.

15.12.2005 07:27   Ing.Radovan Tiňo  

Nová fotogaléria KDCP

Fotogaleria kdcp

Pre potreby názornej prezentácie života na katedre sme sa rozhodli nainštalovať novú fotogalériu. Prvou prezentovanou aktivitou je fotosúťaž "Jesenný les očami študenta 2005", ktorej cieľom je propagácia lesa, prírody a prírodných produktov medzi študentami stredných a vysokých škôl. Všetky zaslané súťažné príspevky budú umiestnené v príslušných priečinkoch a je možné ich hodnotiť a pripájať k nim komentáre.

21.11.2005 12:45   Ing.Radovan Tiňo stránka

Témy projektov pre 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia odboru Technológia polmérnych materiálov - Oddelenie Drevo, celulóza, papier

Bližšie informácie, pomoc a kontaktná osoba: Katarína Vizárová, katarina.vizarova@stuba.sk, 593252-212, 0903-821711.
Úloha študenta: Základné požiadavky. Zoznámenie sa so základmi. Písomné spracovanie získaných poznatkov v rozsahu min. 3 strán. Pre vynikajúcich študentov a študentov so záujmom o oblasť prírodných materiálov a produktov sú k dispozícii nadštandardné podmienky na študentskú vedeckú činnosť: Možnosť samostatnej experimentálnej práce, disponibilné vedecké, technologické a digitálne zariadenia, PC a špecialisti v doleuvedených organizáciách. Možnosti vypracovania projektu v anglickom jazyku, prezentácie na platených zahraničných konferenciách a publikovania v domácich a zahraničných médiách.
Postup: (1) Študent si vyberie tému. (2) Oboznámenie sa s podmienkami/ požiadavkami. (3) Výber hlavnej témy alebo jej alternatívy podľa vlastného záujmu. (4) Príprava a prezentácia práce v slovenčine alebo angličtine; Za prípravu a prezentáciu práce v angličtine sa hodnotenie zvyšuje o 1 – 2 stupne.
14.11.2005 12:51   Ing.Radovan Tiňo súbor

Smrť nechodí po horách

Prešlo len pár dní od posledného pohrebu a už tu máme ďalšiu smutnú udalosť. Náš dlhoročný kolega, laborant Ivan Vajanský, nás náhle opustil 25.októbra 2005 vo veku nedožitých 71 rokov. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Pohreb sa uskutoční 3.novembra 2005 o 13:00 hod. na Martinskom cintoríne v Bratislave.

02.11.2005 11:13   Ing.Radovan Tiňo  

Opustil nás kolega

Náš dlhoročný kolega, pedagóg a výborný človek Doc.Ing.Ladislav Šutý, PhD. nás v piatok 14.októbra 2005 náhle opustil vo veku 74 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Pohreb sa uskutoční 20.októbra 2005 (štvrtok) o 13:00 na Martinskom cintoríne v Bratislave. Autobus bude pristavený pred vstupom do starej budovy FChPT (Kollárovo námestie) o 12:10 hod.

18.10.2005 11:07   Ing.Radovan Tiňo súbor

Fotosúťaž

Fotosutaz

Komu je súťaž určená?
Súťaž je určená študentom stredných a vysokých škôl bakalárskeho, inžinierskeho aj doktorandského štúdia so záujmom o prírodu a prírodné produkty, biomateriály, biokompozity a produkty lesa

12.10.2005 16:44   Ing.Radovan Tiňo stránkasúbor

Zriadenie stránok odboru Technológia Polymérnych materiálov

Technologia polymernych materialov

V súvislosti s reštrukturalizáciou štúdia na fakulte došlo k vytvoreniu nových odborov, ktoré vznikli spojením viacerých tématicky blízkych katedier. Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera sa stala súčasťou odboru Technológia polymérnych materiálov spolu s ďalšími troma katedrami (KVT, KPK a KPaF). Pre potreby propagácie štúdia na odbore bola vytvorená internetová stránka, ktorú je možné nájsť na adrese http://polymery.chtf.stuba.sk. Na nej sa nachádzajú všeobecné informácie o štúdiu na odbore ale aj o možnostiach štúdia na jednotlivých katedrách.

10.01.2005 00:00   Ing.Radovan Tiňo stránka

Vitajte na nových stránkach katedry

21.10.2004 00:00