Ľudia

Vedenie katedry

Ing. Katarína Vizarová, PhD., vedúci oddelenia