Ing. Igor Šurina, CSc.

Photo: Ing. Igor Šurina, CSc.

Vedeckovýskumný pracovník

tel.: (02)02/59325 648, (02)59325 648

miestnosť: 4125, 4113

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)