Ing. Katarína Vizarová, PhD.

Photo: Ing. Katarína Vizarová, PhD.

Vedúci oddelenia

tel.: (02)02/59325 212, (02)59325 212

miestnosť: 4130

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)