doc.,Ing. Milan Vrška, CSc.

Photo: doc.,Ing. Milan Vrška, CSc.

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 218, mobil: 903917421

fax: (02)02/52493198

miestnosť: 4126

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)