Ing. Michal Jablonský, PhD.

Photo: Ing. Michal Jablonský, PhD.

Vedeckovýskumný pracovník

tel.: (02)02/59325 214, (02)59325 214

miestnosť: 4126

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)