Prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

Photo: Prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.

Pedagogický pracovník

tel.: (02)02/59325 215, (02)59325 215, mobil: 0903 250915

miestnosť: 4132

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)