Pavel Vančo

Photo: Pavel Vančo

Technicko-hospodársky pracovník

tel.: (02)02/59325 261, (02)59325 261

miestnosť: 4116

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)