Telefónny zoznam

Triedenie podľa: 

  [PDF verzia (2003)]

 
Ústav polymérnych materiálov
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
 
Oddelenie chemickej technológie dreva celulózy a papiera
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
Vizarová Katarína, Ing., PhD. (vedúci oddelenia) 212 02/59325 212 4130
Pedagogickí pracovníci
Katuščák Svetozár, Prof. Ing., PhD. 215 02/59325 215 4132
Tiňo Radovan, Ing., PhD. 621 02/59325 621 4127
Vrška Milan, doc.,Ing., CSc. 218 4126
Fax: 02/52493198
Šutý Štefan, Ing., PhD. 211 02/59325 211 4129
Vedeckovýskumní pracovníci
Jablonský Michal, Ing., PhD. 214 02/59325 214 4126
Šurina Igor, Ing., CSc. 648 02/59325 648 4125, 4113
Technicko-hospodárski pracovníci
Vančo Pavel 261 02/59325 261 4116