"Chemické a biotechnologické transformácie glycerolu z obnoviteľných zdrojov na chemické špeciality a bezsírne zložky
do palív"


               V blízkej budúcnosti v Európe sa dá očakávať výrazný nárast produkcie bionafty a glycerolu z obnoviteľných zdrojov v súvislosti so zavedením smernice európskeho parlamentu č.2003/30/ES o podpore používania biopalív a iných obnoviteľných palív v doprave, ktorá nastolila požiadavku použitia biopalív v množstve 2 % z energetického obsahu použitých palív do konca roku 2005 a v množstve 5,75 % do konca roku 2010.

               Keďže glycerol tvorí organickú súčasť olejov a tukov používaných na výrobu bionafty (zmes metyl- resp. etylesterov mastných kyselín) a do bionafty ako hlavného produktu neprechádza, je nevyhnutným  vedľajším produktom tejto výroby v množstve  približne 10 % hmotnosti bionafty.
 transesterifikacia
Pri výrobe bionafty z rastlinných olejov sa nevyhnutne uvoľní glycerol (pôvodne obsiahnutý
v rastlinnom oleji).
V praxi to vyzerá takto:

Po chemickom spracovaní sa pôvodný
rastlinný olej rozdelí na dve fázy:
bionaftaNa ľahšiu bionaftu
(asi 90 % objemu)
A na ťažší glycerol
(asi 10 % objemu)          Súčasná svetová výroba glycerolu je na úrovni 800 tisíc t/rok, z čoho približne 25 % už pochádza z výroby bionafty. Ak sa naplní uvedená smernica európskeho parlamentu, do roku 2010 v Európe narastie produkcia glycerolu o ďalšie stotisíce ton ročne, súčasne sa očakáva zdvojnásobenie svetovej produkcie.
          Očakávaná nadprodukcia môže vyvolať ďalšie zníženie ceny glycerolu, čo otvára možnosti podstatne širšieho využitia glycerolu aj v oblastiach, v ktorých sa z ekonomických dôvodov doteraz nepoužíval.
           Na druhej strane lepšie zhodnocovanie glycerolu vylepší ekonomiku výroby bionafty.


Rozšírením používania bionafty sa rodí nová výzva:
spracovať a zhodnotiť vznikajúci glycerol.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
apvv
stu prifuk
vurup
 
Vaše otázky, pripomienky a objednávky píšte na adresu alexander.kaszonyi@stuba.sk