Inžinierske štúdium

Inžinierske štúdium predstavuje úplné vysokoškolské vzdelanie. Jeho dĺžka je dva roky. Inžinierske štúdium polygrafie je zaradené v študijnom programe Polygrafia a fotografia. Končí sa štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolvent úplného vysokoškolského štúdia získava akademický titul inžinier (Ing.).