Doktorandské štúdium

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie poskytuje pre absolventov úplného vysokoškolského štúdia doktorandské štúdium, ktoré je prípravou na samostatnú vedeckú a výskumnú prácu. Organizuje sa v internej forme trvajúcej päť rokov, počas ktorých študent poberá štipendium a v dištančnej forme, ktorá tiež trvá päť rokov. Absolvent doktorandského štúdia získava akademickovedecký titul doktor filozofie (PhD.).