Prehľad predmetov

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia pre špecializácie:

Riadenie procesov

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného oddelením:

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie