Courses

Master's study in the fields:

Process Control

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného katedrou:

Department of Graphic Art Technology and Applied Photochemistry