Staršie bakalárske projekty

Témy starších bakalárskych projektov sú uvedené na tejto stránke. Aktuálne bakalárske projekty sú uvedené na stránke ponuka projektov.

Akademický rok: 2009/2010, 2008/2009, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2002/2003, 2001/2002

2009/2010
2008/2009
Hodnotenia povrchových zmien plazmou opracovanej fólie a papiera
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Študent: Ľubomír Sklenár
Anotácia:

Plazma atmosferického výboja i za účasti vhodného monoméru modifikuje/tvorí veľmi tenkú, obyčajne nekompaktnú, povrchovú nano-vrstvu vzorky. Analýza tak jemných zmien nie je jednoduchá. Povrchová IR spektroskopia a AFM mikroskopia umožňujú hodnotenia chemických a topografických zmien na povrchu po opracovaní na mikro i nanoúrovni.

Úlohou projektu je povrchovo modifikovať polymérne fólie/papier vo výbojovej plazme a vyhodnotiť zmeny pomocou FTIR spektroskopie a AFM mikroskopie.

Využije sa výbojové zariadenie DBD a spektrometer FTIR na Odd. polygrafie ÚPM FCHPT a AFM mikroskop Veeco na FCHPT STU.

Súčasť riešenia projektu VEGA 1/0815/08 „Povrchové úpravy papiera a plastových fólií pre tlač mikroelektronických štruktúr“.

2006/2007
Porovnanie metód obrazovej analýzy hodnotiace grafické zobrazenie
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Michal Šendrej
Anotácia:

Obrazová analýza vzoriek ofsetovej tlače s využitím digitálneho fotoaparátu. Porovnanie výsledkov obrazových analýz.

Hodnotenie farebných rozdielov v grafických technológiách
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Študent: Lukáš Gál
Anotácia:
Štúdium napučiavania a priepustnosti bariérových vrstiev
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Michaela Ciglanská
Anotácia:
Plazmochemická hydrofobizácia papiera a jej hodnotenie
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Študent: Jana Kmeťová
Anotácia:
Využitie obrazovej analýzy na hodnotenie kvality tlače
Školiteľ: Doc. Ing. Ján Panák, CSc.
Študent: Margaréta Chrenová
Anotácia:
Modifikácia papiera pre záchranu kultúrneho dedičstva
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Barbora Gmitterová
Anotácia:
2005/2006
Štúdium degradácie modelových systémov historických dokumentov
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Študent: Katarína Borská
Anotácia:
Vplyv rôznych typov antioxidantov na spomalenie starnutia historických dokumentov
Školiteľ: RNDr. Bohuslava Havlínová, CSc.
Študent: Božena Marušicová
Anotácia:

rešeržno -experimentálna práca

Príprava a vlastnosti tenkých polymérnych vrstiev
Školiteľ: Ing. Viera Jančovičová, CSc.
Študent: Gabriel Nagy
Anotácia:

Inteligentné a aktívne obaly budúcnosti si vyžadujú, aby materiály, z ktorých sú vyrobené boli biodegradovateľné, biologicky obnoviteľné a boli nepriepustné pre kyslík, vodnú paru a v niektorých prípadoch aj pre svetlo, čo je zárukou zachovania kvality balených materiálov. Predmetom semestrálneho projektu je meranie priepustnosti pripravených materiálov pre vodnú paru pomocou jednoduchej gravimetrickej metódy.

Meranie lesku vybraných papierov a fólií pomocou laserového lúča
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Študent: Adam Gilan
Anotácia:

Štúdium ISO normy.

Úprava experimentálneho zariadenia podľa normy.

Zmeranie lesku vybraných papierov a fólií.

Korelácia výsledkov s meraniami na komerčnom leskometri.

Normatívne merania lesku plošných materiálov
Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Študent: Michaela Slížová
Anotácia:

rešeršný projekt

Techniky Computer to- (CT-Film, CT-plate, CT-Press, CT-Paper) v polygrafickom a obalovom priemysle
Školiteľ: Doc. Ing. Ján Panák, CSc.
Študent: Jozef Raček
Anotácia:

Rešeršný projekt

Identifikácia prírodných farbív v historických vzorkách plošných materiálov (knihách, rukopisoch, maľbách)
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Lucia Bobáľová
Anotácia:

teoreticko-experimentálny projekt

Štúdium červených prírodných farbív používaných vo farebnej vrstve umeleckých diel
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Zuzana Šedivá
Anotácia:
2004/2005
Hodnotenie povrchovej úpravy potláčaných materiálov obrazovou analýzou
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Martin Macek
Anotácia: Spracovanie vzoriek pomocou obrazovej analýzy s využitím modulačnej prenosovej funkcie a porovnanie výsledkov s fyzikálnou metódou hodnotenia kvality povrchu potláčaných materiálov.
Štúdium modelových systémov starnutia historických dokumentov so železo-galovým atramentom
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Študent: Marcela Malčíková
Anotácia: Príprava modelových železo-galových atramentov a štúdium vlastností štruktúr papier-železogalový atrament pri urýchlenom starnutí (experimentálny projekt)
Štúdium starnutia systémov železo-galový atrament/papier
Školiteľ: Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.
Študent: Andrej Buzinkay
Anotácia: Analýza štruktúr historických písacích látok (železo-galové atramenty a iné farbivá) pomocou techník infračervenej spektroskopie a spektroskopie v UV-VIS oblasti (experimentálny projekt).
Štúdium potlačiteľnosti polymérnej podložky
Školiteľ: Ing. Zuzana Jakubíková
Študent: Peter Ambróz
Anotácia:

Štúdium potlačiteľnosti spočíva v štúdiu povrchových vlastností (povrchová energia, adhézia, plošné krytie,...) potláčaného materiálu (PP, papier), ktorých povrch je rôzne modifikovaný.

Hodnotenie kvality tlače
Školiteľ: Doc. Ing. Ján Panák, CSc.
Študent: Ivana Vereščáková
Anotácia:
Použitie prírodných farbív v historických vzorkách plošných materiálov (knihách, rukopisoch, maľbách)
Školiteľ: Ing. Milena Reháková, CSc.
Študent: Lucia Bobáľová
Anotácia: Bude dodané
2002/2003
Štúdium kvality tlače vo vzťahu k hodnoteným parametrom
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Petra Polončanová
Anotácia: Porovnanie denzitometrických meraní a meraní získaných CCD kamerou
Meranie kontaktného uhla zmáčania a jeho interpretácia
Školiteľ: Ing. Zuzana Jakubíková
Študent: Kamila Mináriková
Anotácia: Táto práca sa zaoberá meraním kontaktného uhla zmáčania na rôznych prístrojoch a ich vzájomné porovnanie. Tiež porovnáva rôzné metódy vyhodnotenia nameraných uhlov pri výpočte povrchovej energie polymérneho povrchu.
2001/2002
Meranie modulačnej prenosovej funkcie potláčaných flexibilných fólií
Školiteľ: Ing. Vladimír Dvonka
Študent: Katarína Čepcová
Anotácia: Meranie deformácie tlačových prvkov