Novinky oddelenia

Témy bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka v školskom roku 2017/2018

25.06.2017 12:42   Dvonka stránka

Fotografia Academica 2018

Fotografia academica 20126. bienále fotografickej súťaže Fotografia Academica 2018 sa začne v no­vembri/decembri 2017.
Hlavná cena: digitálny fotoaparát.

20.06.2017 00:01   Dvonka stránka

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – študijný program bakalárskeho štúdia

Ak sa chcete pozrieť, kde budete študovať, tak neváhajte a navštívte nás:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava,
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPM, nová budova, blok D, 5. poschodie

Technológia polymérnych materiálov

Prihláste sa na študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Podľa Národného úradu práce má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (140 nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl za rok 2011) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­za­mestna­ného vysokoškolského absolventa.

07.02.2013 03:00 viac... Dvonka stránka

Novinky po expirácii »