Rôzne

Objednávka knihy Polygrafické minimum

Fyrma TypoSet vydala v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku a Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT STU ucelený prehľad polygrafie pre začiatočníkov i profesionálov na 260 stranách formátu A5 s farebnými ilustráciami. Cena knihy je 417,– Sk (349,– Kč) vrátane DPH a balného + poštovné. Objednávajte e-mailom, faxom, poštou alebo telefonicky. Na www.typoset.sk nájdete obsah a index knihy, ukážky strán vo formáte PDF.

TypoSet

Tomášikova 26

821 01 Bratislava 2

tel.: 00 421-2-43 63 11 73 (83)

fax: 00 421-2-43 63 11 58

e-mail: office@typoset.sk