Ľudia

Vedenie oddelenia

Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc., vedúci oddelenia
Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc., zástupca vedúceho oddelenia
Ing. Viera Jančovičová, CSc., tajomník oddelenia
Mária Bardúnová, sekretariát oddelenia