Doc. Ing. Ján Panák, CSc.

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 228

fax: (02)52 49 31 98

miestnosť: 5125

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)