Doc. Ing. Michal Čeppan, CSc.

Vedúci oddelenia

Pedagogický pracovník

tel.: (02)52 49 52 76, (02)59325 224

fax: (02)52 49 31 98

miestnosť: 5123

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)