Doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

Zástupca vedúceho oddelenia

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 222

fax: (02)+421 2 5249 3198

miestnosť: 5119

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)