Ing. Viera Jančovičová, CSc.

Tajomník oddelenia

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325227, (02)59325 227

miestnosť: 5124

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)