Ing. Milena Reháková, CSc.

Vedeckovýskumný pracovník

tel.: (02)52 49 52 76, (02)59325 221

fax: (02)52 49 31 98

miestnosť: 5118

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)