Ing. Vladimír Dvonka

Photo: Ing. Vladimír Dvonka

Vedeckovýskumný pracovník

tel.: (02)59 32 52 21, (02)59325 221

fax: (02)52 49 31 98

miestnosť: 5118

email:

web stránka: http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/dvonka

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)