Mária Bardúnová

Sekretariát oddelenia

Technicko-hospodársky pracovník

tel.: (02)52495276, (02)59325 224

miestnosť: 5121

email: