Telefónny zoznam

Triedenie podľa: 

  [PDF verzia (2003)]

 
Ústav polymérnych materiálov
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
 
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Tel.: (02)59325+klapka (02)+priama miestnosť
Čeppan Michal, Doc. Ing., CSc. (vedúci oddelenia)
Mikula Milan, Doc. RNDr., CSc. (zástupca vedúceho oddelenia)
Jančovičová Viera, Ing., CSc. (tajomník oddelenia)
Bardúnová Mária (sekretariát oddelenia)
Pedagogickí pracovníci
Čeppan Michal, Doc. Ing., CSc. 224 52 49 52 76 5123
Fax: 52 49 31 98
Jančovičová Viera, Ing., CSc. 227 59325227 5124
Mikula Milan, Doc. RNDr., CSc. 222 5119
Fax: +421 2 5249 3198
Panák Ján, Doc. Ing., CSc. 228 5125
Fax: 52 49 31 98
Vedeckovýskumní pracovníci
Dvonka Vladimír, Ing. 221 59 32 52 21 5118
Fax: 52 49 31 98
Havlínová Bohuslava, RNDr., CSc. 227 59325227 5124
Fax: 52493198
Reháková Milena, Ing., CSc. 221 52 49 52 76 5118
Fax: 52 49 31 98
Technicko-hospodárski pracovníci
Bardúnová Mária 224 52495276 5121
Kováčová Stanislava 399 5100
Doktorandi
Valaseková Alexandra, Ing.