Výročné správy

Správa sa každoročne vydáva začiatkom kalendárneho roka v anglickom jazyku. Správy si môžete prevziať vo formáte Portable Document Format (*.PDF).

Na prezeranie budete potrebovať Adobe Acrobat Reader ®. Prehliadač si môžete prevziať na domovských stránkach spoločnosti Adobe Systems Incorporated.