Prehľad predmetov

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia pre špecializácie:

Plasty a kaučuk

Prehľad predmetov inžinierskeho štúdia zabezpečovaného katedrou:

Oddelenie plastov a kaučuku