Staršie bakalárske projekty

Témy starších bakalárskych projektov sú uvedené na tejto stránke. Aktuálne bakalárske projekty sú uvedené na stránke ponuka projektov.

Akademický rok: 2004/2005

2004/2005
Vplyv modifikácie na bariérové vlastnosti polymérnych nanokompozitov
Školiteľ: Doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Študent: Tomáš Pavlík
Anotácia: .