Staršie diplomové práce

Témy starších diplomových prác sú uvedené na tejto stránke. Aktuálne diplomové práce sú uvedené na stránke ponuka diplomových prác.

Akademický rok: 2004/2005

2004/2005
Štúdium možných interakcií biopolymérov s anorganickými plnivami v gumárenských zmesiach
Školiteľ: Doc. Ing. Pavol Alexy, CSc.
Študent: Matúš Horváth
Anotácia: .
Modifíkacia membrán kolagén-hyaluronán a sledovanie difúzie aktívnych zložiek
Školiteľ: Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Ing. Silvia Hanzelová
Študent: Lucia Bariaková
Anotácia: .
Biodegradovateľné kompozity na báze polykaprolaktónu
Školiteľ: Doc., Ing. Ivan Chodák, DrSc.
Študent: Anna Nahálková
Anotácia: .
Modifikácia povrchu polymérnych materiálov na báze celulózy
Školiteľ: Doc. Ing. Viera Chrástová, CSc.
Študent: Katarína Mikušová
Anotácia: .
Aplikácie prírodných polymérov na plazmou upravené plošné polymérne substráty
Školiteľ: Ing. Ľudmila Černáková, CSc.
Študent: Daniela Klimová
Anotácia: .
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Hudec, CSc.
Ing. Simigová Eva
Študent: Silvia Lošonská
Anotácia: .
Povrchová úprava výstužných materiálov plazmou pri atmosferickom tlaku
Školiteľ: Doc. Ing. Ivan Hudec, CSc.
Ing. Michal Jaššo
Študent: Ján Široký
Anotácia: .