Ľudia

Vedenie katedry

Doc. Ing. Ivan Hudec, CSc., vedúci oddelenia
Doc. Ing. Pavol Alexy, CSc., zástupca vedúceho oddelenia
Ing. Ľudmila Černáková, CSc., tajomník oddelenia
Anna Tatarková, sekretariát oddelenia