Technicko-hospodárski pracovníci

Godályová Viera

Pekarovičová Mária

Tvarožek Emil