Doc. Ing. Viera Chrástová, CSc.

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 579

miestnosť: 462

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)