Doc. Ing. Ivan Hudec, CSc.

Vedúci oddelenia

tel.: (02)59325 446

miestnosť: 482

email:

Pedagogický pracovník

tel.: (02)59325 446

miestnosť: 482

email:

Zoznamy ...

» predmety

» rozvrh hodín

» publikácie

» bakalárske projekty (aktuálne, archív)

» diplomové práce (aktuálne, archív)